За нас

valery_gurjeev

Валерий Николаевич Гуржеев

Ръководител на авторския екип на  системата  “EXTREME 2002”. Завършил e физическия факултет на Московския Университет “Ломоносов” (МГУ) по специалността ядрена физика. През 1963 г., се е състояла среща на неговия курс с академик Нилс Бор – лауреат на Нобелова награда в областта на физиката.  Нилс Бор произнася кратка реч, в която казва: “Ерата на ядрената физика свърши. Съветвам ви знанията, които сте придобили, да ги приложите в областта на физиологията и в повишаване качеството на човешкото здраве.  Самият аз, споделя Нилс Бор, вече повече от 10 години се занимавам с това”.

Всички присъстващи студенти, млади, амбициозни, завършващи тази сложна специалност, останали изумени, че такъв велик учен казва, че ерата на ядрената физика е приключила. Оказва се, че Нилс Бор е бил наистина изключително прозорлив човек.

Валерий Николаевич  се вслушва в неговия съвет и след завършване на  МГУ през 1964г., веднага постъпва на работа в института по микроелектроника “Физика на мозъка”, където е назначен за ръководител на лабораторията по електронно моделиране на работата на невроните мрежи. Една от главните задачи е била създаването  на действащ модел, работещ на принципа на функционалната дейност на главния мозък. В разработката са участвали водещи специалисти от различни институти (НИИФП, ВНИИТ, Ленинградски институт по авиационни уреди – сега Санкт-Петербургски университет по космическо уредостроене). Моделът е бил създаден под ръководството на Валерий Гуржеев, за което той е награден със специално отличие и златен медал.

Валерий Гуржеев създава нова методика за определяне на адаптивните свойства на човека, която е приложена при разработването на функционалната диагностика “EXTREME 2002”. Нейното фундаментално отличие се заключава в това, че диагностиката е двумоментна. (за разлика от всички съществуващи до момента функционални диагностики, които са едномоментни). Именно това дава възможност да се определя степента на физиологична адаптация на органите в зависимост от разликата в токовете, замерени в два различни момента – преди и след натоварване.

Валерий Гуржеев има многобройни публикации, изобретения и награди. Той е и майстор на спорта.


zlatomir_zlatev

Златомир Златомиров Златев

e другият автор на системата “EXTREME 2002”.

Той е 33 годишен, Магистър по Био- и Медицинска информатика @ Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Докторант в областите Електронно Инженерство, Електроинженерство и Обработката на Геномни Сигнали @ Факултет по Електроинженерство и Компютърно инженерство, Texas A&M University, College Station, TX, USA.

Златомир Златев работи вече близо 10 години по създаването и развитието на  системата “EXTREME 2002”. Той е автор на софтуера, който през тези години бе  оптимизирван и допълван с нови функционалности.

Негово значително постижение е свързано с развитието на системата, представено в последната й версия. Чрез използването на иновационни технологии, Златомир Златев разработи програма, чрез която регистрираната и съхранена информация от замерванията на пациенти в продължение на осем години, беше обработена с помощта на изкуствена невронна мрежа – изкуствен интелект. В резултат на това бяха очертани и анализирани  специфични зависимости и разработен допълнителен приложен софтуер, който дава възможност резултатите от диагностиката и физиологичната обосновка на взаимодействието между органите и системите, причинно – следствената връзка на тяхното увреждане, съответстващата терапия, както и Протокола за състоянието на пациента да се генерират автоматично. Освен това автоматично се генерира и представя в графичен вид бъдещата прогноза на здравословното състоянието на пациента.

По този начин системата се превърна от обикновена програма в незаменим помощник и съветник на  специалиста, който чрез нея обогатява своя опит и познания.

Научни публикации:

Qian Jia, Ivan Ivanov, Zlatomir Z. Zlatev, Robert C. Alaniz, Brad R. Weeks, Evelyn S. Callaway, Jennifer S. Goldsby, Laurie A. Davidson, Yang-Yi Fan, Lan Zhou, Joanne R. Lupton, David N. McMurray and Robert S. Chapkin, Dietary fish oil and curcumin combine to modulate colonic cytokinetics and gene expression in dextran sodium sulphate-treated mice, British Journal of Nutrition (BJN), 2011 Aug;106(4):519-29. doi: 10.1017/S0007114511000390

Cole M. McQueen, Ryan Doan, Scott V. Dindot, Jessica R. Bourquin, Zlatomir Z. Zlatev, M. Keith Chaffin, Glenn P. Blodgett, Ivan Ivanov, Noah D. Cohen, Identification of Genomic Loci Associated with Rhodococcus equi Susceptibility in Foals, June 03, 2014, DOI: 10.1371/journal.pone.0098710


ginka_aleksieva

Гинка Тодорова Алексиева

Завършила е Химикотехнологичен и Металургичен Университет – София. По професия е инженер – химик, а в последствие Системен аналитик в областта на разработването на приложни информационни системи, участник в съвместни проекти между България и Европейския съюз в областта на изграждане на интегрирани информационни системи, автор на приложни софтуерни системи.

Благодарение на нейните аналитични качества бяха извършени множество статистически обработки на информационните масиви и бяха изготвени системни анализи, които дадоха възможност да бъдат регистрирани определени специфични физиологични зависимости по различни критерии (органи, системи, възрастови групи и т.н.). Анализите са използвани при разработването на системата “EXTREME 2002” и в авторската книга Чистото дебело черво – основа на живота.

 


Николай Гуржеев

С неговите прецизни ръце бяха извършени и съхранени замерванията на огромна част от пациентите, в резултат на което бе формирана представителна база с данни в продължение на близо 8 години, което даде възможност за извършване на необходимите обработки и системни анализи.

Благодарение на неговия художествен талант и отлични компютърни умения в използването на специализирани софтуерни приложения, беше създаден графичния и художествен образ на нашата програма.

 

chistoto_debelo_chervo_osnova_na_jivota_koritza_uveli4ena