Диагностика. Диаграми по органи

Диагностиката се явява фундаментална база на програмата. Чрез нея се определя енергийният и имунен статус на организма, последователността на увреждане на органите и системите, указвайки първопричината. Регистрират се нарушенията в метаболитните процеси. В основата на тези нарушения лежи процесът на снижаване усвояването на кислорода.
Диагностиката дава възможност да бъде съставена правилна програма за терапия, основаваща се на възстановяването на естествените физиологични процеси и естествените процеси на детоксикация на организма.
[check_list]

[list_item]
Енергията е определящ фактор за здраве и дълголетие, защото нейното наличие определя възможностите за протичане на процесите на регенереция и преадаптация на организма.
[/list_item]
[list_item]
Компютърна система „EXTREME 2002” се явява базов инструмент, защото чрез нея се измерва енергийният статус на човешкия организъм.
[/list_item]
[list_item]
При разработването са използвани иновационни технологии и самообучаващи се невронни мрежи.
[/list_item]

[list_item]
Системата извършва автоматичен системен анализ на състоянието на органите и съставя възможна бъдеща прогноза за състоянието на Пациента.
[/list_item]

[list_item]
Компютърната система „EXTREME 2002” представлява нова идеология в акупунктурната диагностика, защото въвежда количествен измерител за физиологичната адаптация на организма.
[/list_item]

[list_item]
Всички съществуващи акупунктурни диагностики са едномоментни. Принципно отличие на диагностиката “EXTREME 2002” е, че тя е двумоментна, което дава възможност да се определи степента на физиологична адаптация на организма, възоснова на разликата в токовете, измерени в два различни момента – преди и след натоварване на организма
[/list_item]

[list_item]
Всички резултати и интерпретации се генерират от системата автоматично под формата на документи за пациента. Това дава възможност на специалиста, който ползва тази система, да се самообучава и чрез нея постоянно да обогатява своя опит.

[/list_item]

[/check_list]

Кръгова диаграма на прираст по органи
Кръгова диаграма на прираст по органи.

Линейна диаграма на прираст по органи
Линейна диаграма на прираст по органи.

Линейна диаграма Запас-Дефицит
Линейна диаграма Запас-Дефицит.

[callout1]Повече информация можете да намерите в презентацията “Научно – изследователска система АНТИСТАРЕЕНЕ“.[/callout1]

chistoto_debelo_chervo_osnova_na_jivota_koritza_uveli4ena